Terms of service

1. Galvenais
TIJA SIA darbojas tiešsaistes veikalā www.tijastore.com (mājas lapa). Visi jūsu veiktie pasūtījumi mājas lapā, kā arī mūsu piegādes un pakalpojumi tiek regulētas tikai turpmāk izklāstītajos Vispārējos lietošanas noteikumos, kas piemērojas pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Mēs nepieņemam no klienta atšķirīgus noteikumus un nosacījumus, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši rakstiski saskaņots.

2. Līgums

Līgumā pieejamās valodas ir latviešu.

Saņemot jūsu pasūtījumu, mēs nosūtīsim jums e-pastu, kas apstiprina jūsu pasūtījuma saņemšanu un norādot informāciju par jūsu pasūtījumu (pasūtījuma apstiprinājums). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu pasūtījuma apstiprinājums nav paziņojums par līguma piedāvājuma pieņemšanu, bet kalpo tikai informatīvam nolūkam. Pirkuma līgums starp jums un TIJA SIA stājas spēkā tikai pēc tam, kad esam pieņēmuši piedāvājumu, nosūtot pasūtītās preces. Ja kā maksājuma veids tika izvēlēts avansa maksājums, preces tiks sūtītas tikai pēc tam, kad mūsu kontā tiks ieskaitīta visa nauda.
TIJA SIA ir tiesības noraidīt jebkuru piedāvājumu, nenorādot iemeslu, īpaši, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka preces, kas iegādātas, izmantojot internetu, ir paredzētas tālākai pārdošanai komerciālos nolūkos.

3. Izstāšanās
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā bez jebkāda iemesla.
Pēc preces saņemšanas klientam ir 14 dienas, lai varētu atteikties no preces.

Lai īstenotu atteikuma tiesības, jums nepieciešams mūs informēt, TIJA SIA Krastupes iela 10-45, Ādaži, LV-2164, Latvija, tel. +371 26385885, e-pasts: tijastore@tijastore.com par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu sūtīta vēstule vai e-pastu).

Lai izpildītu atteikuma termiņu, ir pietiekami, ka jūs nosūtat paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma ietekme
Ja jūs atsakāties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu, kas nav visdārgākais standarta piegādes veids, ko mēs piedāvājām), bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas, no dienas kad, mēs esam informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma.
Mēs veiksim šādu atmaksu, pēc preces saņemšanas atpakaļ, pārliecinoties, ka prece nav bojāta klienta darbības ietekmē, izmantojot tos pašus maksājuma līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējai darbībai, ja vien nav vienošanās par citu atmaksas veidu.
Jums jānosūta preces atpakaļ vai jānodod tās atpakaļ mums bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas no dienas, kad jūs paziņojat par atteikšanos no šī līguma ar mums. Termiņš ir izpildīts, ja preces nosūtat atpakaļ 14 dienu laikā. Jums būs jāsedz tiešās izmaksas par preču atdošanu. Jūs esat atbildīgs tikai par tādu preču vērtības samazinājumu, kas rodas no citas apstrādes, izņemto to, kas nepieciešams, lai noteiktu preču veidu, īpašības un funkcionēšanu.

Atsaukuma veidlapas paraugs
TIJA SIA
Es ar šo paziņoju, ka es atsaucu no mana pārdošanas līguma šādu preci:
pasūtīta:
saņemta:
patērētāja vārds:
patērētāja adrese:
patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapa tiek sūtīta uz papīra):
datums:

Pasūtījumu atgriešana
Jūsu sūtījumam ir pievienoti visi dokumenti, kas jums var būt noderīgi, nosūtot preces.
Atgriežamā nauda tiks ieskaitīta jūsu kontā / kartē, visi zaudējumi, kas radušies valūtas svārstību rezultātā, netiek atmaksāti.

Ja rodas jautājumi par jūsu atgriešanās tiesībām, lūdzu, sazinieties pa e-pastu: tijastore@tijastore.com

Telefons: +371 26385885

4. Cenas
Spēkā ir tādas cenas, kas norādītas mūsu tīmekļa vietnē jūsu pasūtījuma laikā.

5. Līguma datu uzglabāšana
Jūs saņemsiet e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu, norādot visus ievadītos datus, kurus var arī izdrukāt.

6. Piegāde
Jūsu pasūtījums tiks izsūtīts ar Omnivu, DPD vai Latvijas Pasts, atkarībā no Jūsu norādītā saņemšanas veida. TIJA SIA ir atbildīgs par iespējamiem transporta riskiem.

Attiecībā uz galamērķiem preces būs gatavas nosūtīšanai 2-10 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas uz mūsu bankas kontu. Ja nav noteikts citādi, piegāde tiks veikta 1 līdz 10 darba dienu laikā līdz klienta norādītajai sūtījuma adresei, atkarībā no izvēlētās piegādes metodes un piegādes vietas.


7. Apmaksa

Jūs varat izmantot kredītkarti, debetkarti, PayPal.

Saņemot jūsu pasūtījumu, mēs nosūtīsim jums e-pastu, kas apstiprina jūsu  pasūtījuma saņemšanu un norādot informāciju par jūsu pasūtījumu (pasūtījuma apstiprinājums).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu pasūtījuma apstiprinājums nav paziņojums par līguma piedāvājuma pieņemšanu, bet kalpo tikai informatīvam nolūkam. Pirkuma līgums starp Jums un Tija SIA stājas spēkā tikai pēc tam, kad esam pieņēmuši piedāvājumu, nosūtot pasūtītās preces.

Ja kā maksājuma veids tika izvēlēts avansa maksājums, preces tiks sūtītas tikai pēc tam, kad mūsu kontā tiks ieskaitīta visa nauda.


8. Īpašumtiesību saglabāšana
Piegādātās preces paliek TIJA SIA īpašumā līdz pilnai apmaksai.

9. Juridiskās garantijas
Pretenzijas, kas balstītas uz piegādāto preču defektiem, reglamentē piemērojamās tiesību normas saskaņā ar Latvijas likumiem.

10. Atbildība, izņemot juridisko garantiju
1. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies ļaunu nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ. Mūsu atbildība par jebkuru svarīgu saistību pārkāpšanu nolaidības dēļ vai sekundāru saistību, kuru pārkāpums apdraud līguma mērķu sasniegšanu vai kuru izpilde ir būtiska pienācīgai līguma izpildei un kuru izpildi klients pamatoti varēja paļauties (“būtiski sekundāri pienākumi”) attiecas tikai uz paredzamajiem bojājumiem, kas raksturīgs līgumam. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu pārkāpumu, kas izriet no parastās neuzmanības, kas izriet no sekundārām saistībām, kas nav būtiski sekundāri pienākumi.
1 Nekas šajā gadījumā neietekmē mūsu atbildību krāpniecisku defektu slēpšanās gadījumā vai kvalitātes garantiju, pretenzijām, kas balstītas uz likumu par produktu atbildību, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti dzīvībai un veselībai.
2. Izņemot pretenzijas, kas balstītas uz cilvēktiesību pārkāpumiem, jebkādas pretenzijas par klienta zaudējumiem, par kuriem mūsu atbildība tālāk ir ierobežota, kļūst par aizliegtu vienu gadu pēc likumā noteiktā noilguma perioda sākuma.
3. TIJAS atbildības izslēgšana vai ierobežošana attiecas arī uz darbinieku personisko atbildību, personāla locekļiem, pārstāvjiem un vietniekiem.

Tiesību normas, nodalāmība

1. Visus juridiskos strīdus, kas rodas no pirkuma līguma vai saistībā ar to, reglamentē tikai Latvijas tiesību akti, izņemot gadījumus, kad tie nav atņemami.
2. Cik vien pircējs ir patērētājs, Latvijas Republikas tiesības tiek piemērotas tikai tik, cik nav pārliecinošu likumu, jo īpaši patērētāju aizsardzības noteikumi.
3.Netiek iekļauti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada 11. aprīļa Konvensijas par starptautisko preču pārdošanas līgumu (ANO tirdzniecības konvencija).